Brehoff - milieu- en omgevingsadviseurs

Brehoff

De wereld verandert continu. Net als de manier waarop wij met haar omgaan. Om zo lang mogelijk van deze aarde te kunnen genieten is er cruciale wetgeving nodig die kaders schept voor overheden en burgers over wat wél en niet mag.

Zo weten bedrijven waar ze rekening mee moeten houden en welke vergunningen er nodig zijn bij het ontplooien van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten. Aan de overheid de taak om toezicht te houden op de naleving van de regels die deze wetten voortbrengen.

Brehoff ondersteunt en begeleidt overheden en bedrijven die te maken hebben of krijgen met de omgevingswet, milieueffectrapportages, milieuwetten en -regelgeving. Wij helpen met aanvragen, het naleven, verlenen en controleren van vergunningen. En omdat wij met onze jarenlange ervaring heel goed weten waar we het over hebben en onze kennis graag delen, coachen wij ook teams of geven advies over jouw plannen en projecten.