Advisering ruimtelijke ordening

Nieuwe inzichten zorgen voor nieuwe keuzes. Soms moet daarom voor een nieuw plan of project een bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat lukt alleen als de onderbouwing waterdicht en goed onderbouwd is. Wij voorzien je graag van een helder advies om dat voor elkaar te boksen.

Wij onderzoeken de mogelijkheden om een gebied zo optimaal mogelijk (her) in te richten. Daarbij brengen wij de effecten op de omgeving en mogelijke oplossingen en/of alternatieven in kaart. In zo’n traject zijn wij de spin in het web. Wij raadplegen alle betrokkenen, deskundigen en belanghebbenden om tot een advies te komen dat écht gedragen wordt.