Milieueffectrapportages (m.e.r.)

Heb je als overheid plannen in het verschiet die grote impact hebben op de omgeving, zoals op het milieu of de algemene gezondheid? Dan ben je verplicht een m.e.r. traject te doorlopen. Wij nemen je dit complexe proces graag uit handen.

Tijdens het doorlopen van het m.e.r. traject brengen wij in kaart wat de effecten van de plannen of projecten zijn op het milieu. Met onze analyse en de verzamelde input stellen wij een kraakheldere milieueffectrapportage op. En mochten de plannen daadwerkelijk een te groot effect hebben op het milieu en heeft de daaropvolgende vergunningsaanvraag mogelijk geen kans van slagen? Dan nemen we ook de mogelijke alternatieven mee in het eindrapport.