Milieueffectrapportages

Als je nieuwe bedrijf(sactivititeit) op grote schaal effect kan hebben op de omgeving en/of het milieu, dan ben je verplicht om, naast de aanvraag voor een omgevingsvergunning, een milieueffectrapportage op te stellen.

Het opstellen van een milieueffectrapportage kan maanden in beslag nemen. Tijd die er niet altijd is en ook de kennis van deze wet- en regelgeving is meestal niet in huis. Brehoff heeft die kennis wel paraat en investeert graag haar tijd om voor jou een gedegen en gedragen rapportage te maken.