Toetsing nieuwe omgevingswet

De nieuwe omgevingswet treedt in juli 2022 in werking en zal impact hebben op burgers en gemeenten. Zijn jouw mensen er klaar voor?

Door de nieuwe wet wordt vanuit overheden maatwerk verwacht om de fysieke leefomgeving enerzijds optimaal te kunnen gebruiken en anderzijds maximaal te beschermen. De nieuwe wet is veelomvattend en complex en vraagt behoorlijk wat aanpassingen in je organisatie en je rol als overheid naar buiten. Onze adviseurs helpen je graag met het uitvoeren van thematische verkenningen en het in kaart brengen van de veranderingen die eraan zitten te komen, zodat jouw gemeente haar burgers vanaf de eerste dag goed kan bedienen.