Toezicht

Het verlenen van vergunningen is één, zorgen dat ze nageleefd worden is een tweede. Brehoff helpt overheden met het toezicht op vergunningen, verordeningen en besluiten met betrekking tot de Wet milieubeheer.

Als milieucontroleurs en toezichthouders lopen wij de verleende vergunningen stuk voor stuk na. Wij controleren of de vergunninghouder zich houdt aan datgene waartoe hij volgens de vergunning verplicht is en leggen altijd één of meerdere bedrijfsbezoeken af. Daarbij schuwen wij het niet om die “pain in the ass” te zijn van bedrijven die het soms te bont maken.