Vergunningsaanvraag

Wil je een bedrijf starten, een bedrijfsactiviteit wijzigen of uitbreiden en heeft dit invloed op de omgeving? Dan krijg je mogelijk te maken met de Wet milieubeheer. Soms volstaat een melding bij de overheid. Is de impact op de omgeving en het milieu echter groot, dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

Als je niet thuis bent in deze materie of het aan tijd ontbreekt om dit traject zelf te doorlopen, schakel dan onze hulp in. Wij brengen de plannen en (mogelijke) risico’s in kaart en verzorgen de melding bij de gemeente of gaan aan de slag met de aanvraag voor een omgevingsvergunning.