Duurzaamheid

Als jouw onderneming nadenkt of bezig gaat met duurzaamheid, is het verstandig om ons over je schouders mee te laten kijken naar de (mogelijke) effecten van deze plannen. We transformeren steeds meer van een vervang-maatschappij naar een samenleving waarbij we kijken of we (delen van) producten kunnen hergebruiken. Het is aan te raden om goed […]

Milieucheck

Regels zijn aan verandering onderhevig, bedrijfsvoeringen zijn dat ook. Zitten beiden nog op één lijn? Oftewel, voldoet jouw bedrijfsvoering nog aan de milieuregels die de vergunningverlener destijds aan jouw bedrijf gesteld heeft? Wij voeren graag een milieucheck uit om dat te toetsen. Tijdens deze milieucheck komen we langs op jouw locatie. Samen lopen we door […]

Milieueffectrapportages

Als je nieuwe bedrijf(sactivititeit) op grote schaal effect kan hebben op de omgeving en/of het milieu, dan ben je verplicht om, naast de aanvraag voor een omgevingsvergunning, een milieueffectrapportage op te stellen. Het opstellen van een milieueffectrapportage kan maanden in beslag nemen. Tijd die er niet altijd is en ook de kennis van deze wet- […]

Subsidieaanvraag

Plannen om jouw bedrijf(svoering) te verduurzamen? Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of je lampen te vervangen door LED verlichting? Dan kan het zomaar zijn dat je recht hebt op een duurzaamheidssubsidie. Zullen wij dat voor jou onderzoeken? Er zijn meerdere duurzaamheidssubsidie’s, zoals de SDE++ (Stimulering Duurzame Energietransitie) en ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing). […]

Vergunningsaanvraag

Wil je een bedrijf starten, een bedrijfsactiviteit wijzigen of uitbreiden en heeft dit invloed op de omgeving? Dan krijg je mogelijk te maken met de Wet milieubeheer. Soms volstaat een melding bij de overheid. Is de impact op de omgeving en het milieu echter groot, dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Als je niet thuis […]