Coaching

Wetten zijn aan verandering onderhevig. Wat de ene dag nog mag, is de volgende dag verboden en vice versa. Soms is het niet bij te houden en loop je als vergunningverlener of toezichthouder achter de feiten aan. Houd je kennis op het gebied van milieuwetgeving, vergunningverlening en -toezicht up to date door je door ons […]

Toetsing nieuwe omgevingswet

De nieuwe omgevingswet treedt in juli 2022 in werking en zal impact hebben op burgers en gemeenten. Zijn jouw mensen er klaar voor? Door de nieuwe wet wordt vanuit overheden maatwerk verwacht om de fysieke leefomgeving enerzijds optimaal te kunnen gebruiken en anderzijds maximaal te beschermen. De nieuwe wet is veelomvattend en complex en vraagt […]

Advisering ruimtelijke ordening

Nieuwe inzichten zorgen voor nieuwe keuzes. Soms moet daarom voor een nieuw plan of project een bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat lukt alleen als de onderbouwing waterdicht en goed onderbouwd is. Wij voorzien je graag van een helder advies om dat voor elkaar te boksen. Wij onderzoeken de mogelijkheden om een gebied zo optimaal mogelijk (her) […]

Milieueffectrapportages (m.e.r.)

Heb je als overheid plannen in het verschiet die grote impact hebben op de omgeving, zoals op het milieu of de algemene gezondheid? Dan ben je verplicht een m.e.r. traject te doorlopen. Wij nemen je dit complexe proces graag uit handen. Tijdens het doorlopen van het m.e.r. traject brengen wij in kaart wat de effecten […]

Toezicht

Het verlenen van vergunningen is één, zorgen dat ze nageleefd worden is een tweede. Brehoff helpt overheden met het toezicht op vergunningen, verordeningen en besluiten met betrekking tot de Wet milieubeheer. Als milieucontroleurs en toezichthouders lopen wij de verleende vergunningen stuk voor stuk na. Wij controleren of de vergunninghouder zich houdt aan datgene waartoe hij […]

Vergunningverlening

Schakel de hulp in van Brehoff als je vergunningsaanvragen de aandacht wilt geven die ze verdienen, maar ze je net iets te hard om de oren vliegen. In een tijd waarin er nagenoeg geen specifieke opleidingen meer bestaan voor dit vakgebied, mag je ons oprecht ‘onmisbaar’ noemen. We komen graag jouw team versterken met onze […]