Over Brehoff

De milieu- en omgevingsadviseurs van Brehoff zijn al tientallen jaren actief bij bedrijven en overheden door heel Nederland. Van interim opdrachten tot consultancy op afstand. Verwacht van Brehoff geen ingewikkelde presentaties en ellenlange gesprekken. Wat kunt u verwachten? Mensen die kunnen en willen aanpakken, de handen uit de mouwen steken. En dat is in ons land niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels hebben we onze sporen verdiend bij het rijk, provincies, omgevingsdiensten, gemeenten en diverse bedrijven.

Ons team

Grondleggers van Brehoff milieu- en omgevingsadviseurs zijn Bastiaan Brehmer en Koert van ’t Hoff. Met Simon Haverkate, Ria Dimmendaal en Dominique Reijchard is het team compleet. Een team van mensen die elke dag fluitend naar het werk gaan, omdat ze daar “lekker met de inhoud bezig mogen zijn”. En dat doen ze al lange tijd. Leer ze beter kennen of maak een afspraak, zodat ze in levende lijve hun kennis en ervaring met je kunnen delen.

MVO

Brehoff kijkt verder dan alleen het werkveld waarin ze actief is. De wereld is namelijk groter dan dat. Daarom ondersteunen we projecten en clubs die ons na aan het hart liggen en waar we iets van onszelf in kwijt kunnen.

Wij hebben gewerkt voor:

Omgevingsdiensten
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van omgevingsvergunningen milieu. Het betrof met name afvalgerelateerde bedrijven en bedrijven met een extern veiligheidsrisico.
RUD Drenthe
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven in gemeente Noordenveld en en gemeente Aa en Hunze.
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven;
 • Het afhandelen van milieuklachten.
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven.
DCMR Rotterdam
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij gemeentelijke en provinciale bedrijven. Het betrof afvalgerelateerde-, chemie-, bulkopslag- en energiebedrijven.
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Inventarisatie en beoordeling milieu-inrichtingen buitengebied.

Friese uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van gemeentelijke en provinciale omgevingsvergunningen milieu. Het betrof afval- en agrarische bedrijven;
 • Het beoordelen van MER-rapportages.
RUD Twente
 • Planning van de milieu-taken voor alle deelnemende gemeenten;
 • Contactpersoon voor alle deelnemende gemeenten.
Omgevingsdienst Groningen
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van provinciale omgevingsvergunningen milieu;
 • Het beoordelen van MER-rapportages.
Omgevingsdienst Veluwe-IJssel
 • Coaching van milieu-medewerkers;
 • Het verzorgen van een cursus luchtwassystemen.
Omgevingsdienst Noord Veluwe
 • Coaching van milieu-medewerkers.
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van gemeentelijke en provinciale omgevingsvergunningen milieu;
 • Actualisatie van provinciale omgevingsvergunningen. Het betrof voornamelijk afval-, energie- en chemiebedrijven;
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven.
Omgevingdienst West Holland
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van provinciale
  omgevingsvergunningen milieu. Het betreft voornamelijk afvalgerelateerde
  bedrijven;
 • Het opstellen van maatwerkvoorschriften;
 • Het afhandelen van meldingen Activiteitenbesluit;
 • Ondersteuning frontoffice;
 • Het uitvoeren van milieucontroles;
 • Coaching van milieu-medewerkers;
 • Het afhandelen van milieuklachten;
 • Deelneme aan het project ondermijning.
Omgevingsdienst Brabant Noord
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van Wet natuurbeschermingsvergunningen;
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij gemeentelijke en provinciale bedrijven. Het betreft zowel industriële- als agrarische bedrijven;
 • Het uitvoeren van controles Wet natuurbescherming;
 • Coaching van milieu-medewerkers;
 • Het afhandelen van milieuklachten.
Ministeries
Ministerie van Economische zaken en Klimaat
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van omgevingsverguningen milieu. Het betrof de branches olie- en gaswinning en geothermie);
 • Het beoordelen van MER-rapportages.
Provincies
Provincie Flevoland
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij provinciale bedrijven. Het betrof o.a. afvalgerelateerde bedrijven en vliegveld Lelystad.
Provincie Friesland
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van provinciale omgevingsvergunningen milieu. Het betrof o.a. afval-, sloop- en scheepsbouwbedrijven.
Provincie Overijssel
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van provinciale omgevingsvergunningen milieu;
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van Wet natuurbeschermingsvergunningen.
Gemeenten
Gemeente Montferland
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van omgevingsvergunningen bouw.
Gemeente Deventer
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven.
Gemeente IJsselstein
 • Het toetsen en beoordelen van het milieu-archief i.v.m. overgang naar de Omgevingsdienst Regio Utrecht.
Gemeente Rijssen-Holten
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij diverse agrarische en industriële bedrijven.
Gemeente Ommen
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische bedrijven.
Gemeente Someren
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische bedrijven.
Gemeente Oldenzaal
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van omgevingsvergunningen milieu.
Gemeente Overbetuwe
 • Het beoordelen van aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen milieu;
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven;
 • Het afhandelen van milieuklachten.
Gemeente Skarsterlân
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van omgevingsvergunnningen milieu. Het betrof voornamelijk agrarische bedrijven;
 • Het beoordelen van MER-rapportages.
Gemeente Oirschot
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven;
 • Het ambtshalve intrekken van omgevingsvergunningen milieu;
 • Het afhandelen van milieuklachten;
 • Het uitvoeren van indicatieve geluidsmetingen.
Gemeente Waalwijk
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven. Het betrof met name bedrijven met een extern veiligheidsrisico;
 • Het afhandelen van milieuklachten;
 • Het uitvoeren van indicatieve geluidsmetingen.
Gemeente Zutphen
 • Coördinatie van de afdeling handhaving en vergunningverlening;
 • Het inrichten van een regionale piketdienst;
 • Begeleiding van vergunningtrajecten bij complexe bedrijven. Het betrof o.a. het spooremplacement Zutphen en een BRZO-bedrijf;
 • Het voorzitten van een regionale overleggroep.
Gemeente Rotterdam
 • Verkenning van het omgevingsplan in het kader van de implementatie van de Omgevingswet.
Bedrijven
Bakker Milieuadvies op Urk
 • Het aanvragen van omgevingsvergunningen milieu voor diverse industriële bedrijven;
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van gemeentelijke omgevingsvergunningen milieu voor gemeente Urk.
Schietvereniging KSV Grensland in Haaksbergen
 • Advisering en aanvragen van een omgevingsvergunning milieu.
Indurein Supply in Apeldoorn
 • Advisering over opslag van diverse gevaarlijke stoffen.
Vergunningenhuis in Lelystad
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van Wet natuurbeschermingsvergunningen voor Provincie Overijssel.
IMD B.V. in Apeldoorn
 • Het opstellen van aanvragen voor omgevingsvergunning voor diverse industtriële bedrijven.
Imtech/4 Elements in Amsterdam
 • Het opstellen van een aanvraag omgevingsvergunning milieu voor een vergistingingsinstallatie op luchthaven Schiphol.
NAM in Emmen
 • Het aanvragen van omgevingsvergunningen milieu bij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie;
 • Actualisatie van omgevingsvergunningen van diverse boorlocaties olie en gas.