Projecten

Met onze mensen, kennis en adviezen zijn wij te vinden door het hele land.
Bekijk hieronder voor welke diensten, bedrijven en overheden wij werken.

Wij hebben gewerkt voor:

Omgevingsdiensten
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van omgevingsvergunningen milieu. Het betrof met name afvalgerelateerde bedrijven en bedrijven met een extern veiligheidsrisico.
RUD Drenthe
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven in gemeente Noordenveld en en gemeente Aa en Hunze.
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven;
 • Het afhandelen van milieuklachten.
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven.
DCMR Rotterdam
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij gemeentelijke en provinciale bedrijven. Het betrof afvalgerelateerde-, chemie-, bulkopslag- en energiebedrijven.
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Inventarisatie en beoordeling milieu-inrichtingen buitengebied.

Friese uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van gemeentelijke en provinciale omgevingsvergunningen milieu. Het betrof afval- en agrarische bedrijven;
 • Het beoordelen van MER-rapportages.
RUD Twente
 • Planning van de milieu-taken voor alle deelnemende gemeenten;
 • Contactpersoon voor alle deelnemende gemeenten.
Omgevingsdienst Groningen
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van provinciale omgevingsvergunningen milieu;
 • Het beoordelen van MER-rapportages.
Omgevingsdienst Veluwe-IJssel
 • Coaching van milieu-medewerkers;
 • Het verzorgen van een cursus luchtwassystemen.
Omgevingsdienst Noord Veluwe
 • Coaching van milieu-medewerkers.
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van gemeentelijke en provinciale omgevingsvergunningen milieu;
 • Actualisatie van provinciale omgevingsvergunningen. Het betrof voornamelijk afval-, energie- en chemiebedrijven;
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven.
Omgevingdienst West Holland
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van provinciale
  omgevingsvergunningen milieu. Het betreft voornamelijk afvalgerelateerde
  bedrijven;
 • Het opstellen van maatwerkvoorschriften;
 • Het afhandelen van meldingen Activiteitenbesluit;
 • Ondersteuning frontoffice;
 • Het uitvoeren van milieucontroles;
 • Coaching van milieu-medewerkers;
 • Het afhandelen van milieuklachten;
 • Deelneme aan het project ondermijning.
Omgevingsdienst Brabant Noord
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van Wet natuurbeschermingsvergunningen;
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij gemeentelijke en provinciale bedrijven. Het betreft zowel industriële- als agrarische bedrijven;
 • Het uitvoeren van controles Wet natuurbescherming;
 • Coaching van milieu-medewerkers;
 • Het afhandelen van milieuklachten.
Ministeries
Ministerie van Economische zaken en Klimaat
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van omgevingsverguningen milieu. Het betrof de branches olie- en gaswinning en geothermie);
 • Het beoordelen van MER-rapportages.
Provincies
Provincie Flevoland
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij provinciale bedrijven. Het betrof o.a. afvalgerelateerde bedrijven en vliegveld Lelystad.
Provincie Friesland
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van provinciale omgevingsvergunningen milieu. Het betrof o.a. afval-, sloop- en scheepsbouwbedrijven.
Provincie Overijssel
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van provinciale omgevingsvergunningen milieu;
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van Wet natuurbeschermingsvergunningen.
Gemeenten
Gemeente Montferland
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van omgevingsvergunningen bouw.
Gemeente Deventer
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven.
Gemeente IJsselstein
 • Het toetsen en beoordelen van het milieu-archief i.v.m. overgang naar de Omgevingsdienst Regio Utrecht.
Gemeente Rijssen-Holten
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij diverse agrarische en industriële bedrijven.
Gemeente Ommen
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische bedrijven.
Gemeente Someren
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische bedrijven.
Gemeente Oldenzaal
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van omgevingsvergunningen milieu.
Gemeente Overbetuwe
 • Het beoordelen van aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen milieu;
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven;
 • Het afhandelen van milieuklachten.
Gemeente Skarsterlân
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van omgevingsvergunnningen milieu. Het betrof voornamelijk agrarische bedrijven;
 • Het beoordelen van MER-rapportages.
Gemeente Oirschot
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven;
 • Het ambtshalve intrekken van omgevingsvergunningen milieu;
 • Het afhandelen van milieuklachten;
 • Het uitvoeren van indicatieve geluidsmetingen.
Gemeente Waalwijk
 • Het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische en industriële bedrijven. Het betrof met name bedrijven met een extern veiligheidsrisico;
 • Het afhandelen van milieuklachten;
 • Het uitvoeren van indicatieve geluidsmetingen.
Gemeente Zutphen
 • Coördinatie van de afdeling handhaving en vergunningverlening;
 • Het inrichten van een regionale piketdienst;
 • Begeleiding van vergunningtrajecten bij complexe bedrijven. Het betrof o.a. het spooremplacement Zutphen en een BRZO-bedrijf;
 • Het voorzitten van een regionale overleggroep.
Gemeente Rotterdam
 • Verkenning van het omgevingsplan in het kader van de implementatie van de Omgevingswet.
Bedrijven
Bakker Milieuadvies op Urk
 • Het aanvragen van omgevingsvergunningen milieu voor diverse industriële bedrijven;
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van gemeentelijke omgevingsvergunningen milieu voor gemeente Urk.
Schietvereniging KSV Grensland in Haaksbergen
 • Advisering en aanvragen van een omgevingsvergunning milieu.
Indurein Supply in Apeldoorn
 • Advisering over opslag van diverse gevaarlijke stoffen.
Vergunningenhuis in Lelystad
 • Het beoordelen van aanvragen en opstellen van Wet natuurbeschermingsvergunningen voor Provincie Overijssel.
IMD B.V. in Apeldoorn
 • Het opstellen van aanvragen voor omgevingsvergunning voor diverse industtriële bedrijven.
Imtech/4 Elements in Amsterdam
 • Het opstellen van een aanvraag omgevingsvergunning milieu voor een vergistingingsinstallatie op luchthaven Schiphol.
NAM in Emmen
 • Het aanvragen van omgevingsvergunningen milieu bij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie;
 • Actualisatie van omgevingsvergunningen van diverse boorlocaties olie en gas.